BGBGBGBGBGBG

Artikel 1. Werving en Selectie.

Bij het rechtstreeks aangaan van een dienstverband met de werknemer geldt een overname bedrag van 20% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste toeslagen en periodieke uitkeringen.

 

Artikel 2. Compensatieregeling.

Indien opdrachtgever een door W&S logistiek geïntroduceerde kandidaat binnen 9 maanden na introductie van de kandidaat rechtstreeks of via derden een arbeidsovereenkomst aanbiedt dan geldt ter compensatie de bemiddelingsbijdrage zoals genoemd bij in artikel 1. 

Als de aangestelde werknemer binnen de proeftijd van 1 maand de arbeidsovereenkomst opzegt, dan wordt 50% gecrediteerd naar de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever een vacature intrekt nadat een kandidaat is geïntroduceerd dan geld ter compensatie voor alle door W&S logistiek verrichte werkzaamheden een minimale vergoeding van 2.500 euro exclusief BTW. 

 Artikel 3. Facturatie.

Nadat met de kandidaat overeenstemming is bereikt zal tot facturatie worden overgegaan.

 

Artikel 4. Betalingstermijn.

De betalingstermijn die wordt aangehouden, bedraagt 14 dagen na ontvangst factuur.

Bij een betalingstermijn van 30 dagen geldt een rente toeslag van 1,5% op het totaalbedrag. 

Bij een betalingstermijn van 60 dagen geldt een rente toeslag van 2,5% op het totaalbedrag.

 

Artikel 5. Uitzenden/detacheren.

 

Als de kandidaat op basis van de uitzendformule wordt aangesteld, dan geldt een

vermenigvuldigingsfactor van 2.5 op het basis bruto uurloon. Dit tarief is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen, maar exclusief toeslag i.v.m. overwerk en of onregelmatigheid, reiskosten, transitievergoeding en geldende BTW.

 

Artikel 6. Overname na uitzenden/detacheren.

De opdrachtgever kan de werknemer in overleg met W&S logistiek in dienst nemen nadat de werknemer minimaal 1040 uitzenduren heeft gewerkt via W&S logistiek. Het is niet toegestaan tijdens de inleen periode de werknemer over te hevelen naar derden om vervolgens de werknemer via derden in te lenen.

 

Artikel 7. Geldigheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever heeft bevestigd dat W&S logistiek mag ondersteunen bij de invulling van een functie.


Algemene voorwaarden

De leverancier hanteert de Algemene Voorwaarden van de ABU en is als zodanig NEN 4401 gecertificeerd.
 

 

Lees verder

Logistiek personeel nodig?

Tijdens het vervullen van een vacature kom je als werkgever nog al wat vragen en obstakels tegen. Het opstellen van een goed profiel is enorm belangrijk en de eerste selectie kan al een tijdrovende aangelegenheid zijn.
 

Lees verder