BGBGBGBGBGBG

Outplacement via W&S logistiek, dat is logisch.

Een organisatie in ontwikkeling zal merken dat ook het personeel mee moet blijven bewegen en ontwikkelen. Als de gekozen koers niet door iedereen word omarmt dan veroorzaakt dit problemen. Een professionele aanpak van deze problemen is noodzakelijk. De keuzes zijn legio. U kunt kiezen voor overplaatsing van uw personeelslid maar ook scholing, outplacement of zelfs ontslag behoren tot de mogelijkheden.

Soms is een afscheid onvermijdelijk. Of het nu gaat om een individueel geval of een hele afdeling. Goed advies is van belang. Niet alleen voor u als werkgever maar zeker ook voor uw personeel. Daarom zullen vooraf de mogelijkheden voor u (als bedrijf) duidelijk moeten zijn. Hierover brainstormen met een neutrale partij is dan erg plezierig. Een vooraf strak omlijnd plan voorkomt problemen op een later moment.

Traject 1 (3 maanden)  € 1500,00

 Een ontslag komt vaak hard aan en maakt mensen onzeker. Daarom zullen wij in eerste instantie de tijd nemen om de outplacement kandidaat bij te staan, waarbij de wensen van de kandidaat centraal staan. Hierbij zal veel aandacht worden besteed aan zelfreflectie, persoonlijkheid en wensen van de kandidaat. Pas als iemand weet waar hij/zij staat kunnen verdere stappen worden genomen. Uiteraard worden in deze periode ook sollicitatietraining en het opstellen van een CV meegenomen. Bewustwording over de rol van sociale media zoals profilering op Linkedin en de invloed van Facebook, Instragram en twitter zullen uitgebreid aan bod komen.  Eventueel scholingswensen worden in kaart gebracht. Aan het einde van dit traject heeft de kandidaat een goed beeld van zijn mogelijkheden en is instaat zichzelf beter te presenteren bij een volgende werkgever.

 

Traject 2 (6 maanden)  € 3000,00

De stappen vanuit traject 1 zullen hier ook worden doorlopen omdat deze horen bij het accepteren van de situatie. Er zal meer aandacht zijn voor de competenties van de kandidaat door middel van speciaal toegespitste testen die inzicht geven in de individu. Hiermee zal inzicht worden gegeven in de kansen en mogelijkheden. Opleidingen kunnen worden gestart en ons netwerk kan worden ingezet bij het vinden van een passende functie. Waarbij continu de mogelijkheid blijft bestaan om te overleggen met de vast “coach” van de kandidaat. Aan het einde van traject 2 is men op de hoogte van zijn of haar eigen valkuilen en heeft men een goed beeld van zichzelf en zal een groot aantal mensen zijn weg naar een nieuwe functie al hebben gevonden.

 

Traject 3  (9 maanden)  € 4000,00

Alle stappen uit traject 1 en 2 worden bij deze optie doorlopen. De meeste mensen zijn na een half jaar goed op weg en kunnen zelfstandig hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Dit geldt echter niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het plezierig dat iemand met ze meekijkt en denkt. Voor deze groep bieden wij een verlening van de begeleiding. Hierbij zal ook zeker worden gekeken naar wat er “fout” gaat tijdens de sollicitaties en kan de sollicitatie procedure door ons worden overgenomen. 


Algemene voorwaarden

De leverancier hanteert de Algemene Voorwaarden van de ABU en is als zodanig NEN 4401 gecertificeerd.
 

 

Lees verder

Logistiek personeel nodig?

Tijdens het vervullen van een vacature kom je als werkgever nog al wat vragen en obstakels tegen. Het opstellen van een goed profiel is enorm belangrijk en de eerste selectie kan al een tijdrovende aangelegenheid zijn.
 

Lees verder